Cenniki

Regulamin biletu instruktorskiego

Rezerwacji godzin na basenie można dokonać z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

 

WEJŚCIA NA BASEN

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

Cena jednostkowa brutto (zł)

Cena za 45 min

Bilet normalny do 15.00

5,00

Cena za 45 min

Bilet ulgowy do 15.00

3,50

Cena za 45 min

Bilet do 15.00

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

2,50

Cena za 45 min

Bilet normalny od 15.00

7,00

Cena za 45 min

Bilet ulgowy od 15.00

5,00

Cena za 45 min

Bilet od 15.00

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

3,50

Cena za 45 min

Bilet instruktorski-indywidualne nauki pływania

15,00

SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA

Cena za 45 min

Bilet normalny

8,00

Cena za 45 min

Bilet ulgowy

6,00

Cena za 45 min

Bilet:

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

 

4,00

 

Cena za 45 min

Bilet instruktorski-indywidualne nauki pływania

17,00

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA, ŚWIĘTA

1 wejście-45 min

Karnet normalny (10 wejść)

65,00

1 wejście-45 min

Karnet ulgowy (10 wejść)

46,00

1 wejście-45 min

Karnet (10 wejść) :

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

32,50

 

GRUPY ZORGANIZOWANE – CENA BILETU DLA 1 OSOBY

Przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę min. 10 osobową wraz z opiekunem, który ma wstęp wolny

Cena za 45 min

Uczestnik:

uczeń szkolny, przedszkolny korzystający z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego

 

2,60

 

GIMNASTYKA W WODZIE

Cena za 45 min

Bilet na aerobik w wodzie

10,00

 

Cena za 45 min

Bilet na aerobik w wodzie

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

7,00

Cena za 45 min

Bilet na gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży

7,00

 

Cena za 45 min

Bilet na gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

4,90

1 wejście – 45 min.

Karnet na gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (10 wejść)

54,00

1 wejście – 45 min.

Karnet na gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży (10 wejść)

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

37,80

Cena za 45 min

Bilet na gimnastykę rehabilitacyjną dla dorosłych na basenie

10,00

Cena za 45 min

Bilet na gimnastykę rehabilitacyjną dla dorosłych na basenie

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

7,00

Cena za 45 min

Bilet na gimnastykę dla Seniora

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

2,00

1 wejście – 45 min.

Karnet na zajęcia rehabilitacji dla dorosłych (10 wejść)

90,00

1 wejście – 45 min.

Karnet na zajęcia rehabilitacji dla dorosłych  (10 wejść)

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

63,00

 

REZERWACJA BASENU  PONIEDZIAŁEK – NIEDZIELA

Cena za 45 min

Najem całego basenu do godz. 15.00

90,00

Cena za 45 min

Najem połowy basenu (2 tory) do godz. 15.00

55,00

Cena za 45 min

Najem całego basenu od godz. 15.00

190,00

Cena za 45 min

Najem połowy basenu (2 tory) od godz. 15.00

100,00

 

WEJŚCIE NA SIŁOWNIĘ

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA

1 wejście-max. 120 min

Karnet na siłownię (15 wejść)

60,00

1 wejście-max. 120 min

Karnet na siłownię (15 wejść)

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

30,00

max. 120 min.

Bilet na siłownię- wejście jednorazowe

8,00

max. 120 min.

Bilet na siłownię- wejście jednorazowe:

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

4,00

 

ZAJĘCIA FITNESS NA SALI

GRUPA MAX. 16 OSÓB

1 wejście- 50 min.

Karnet na zajęcia fitness (10 wejść)

65,00

1 wejście- 50 min.

Karnet na zajęcia fitness (10 wejść)

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

45,50

Cena za 50 min.

Bilet na zajęcia fitness-wejście jednorazowe

9,00

Cena za 50 min.

Bilet na zajęcia fitness-wejście jednorazowe

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

6,30

 

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA SALI

GARUPA MAX. 8 OSÓB

1 wejście- 30 min.

Karnet na zajęcia gimn. korekcyjnej (10 wejść)

54,00

1 wejście- 30 min.

Karnet na zajęcia gimn. korekcyjnej (10 wejść)

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

37,80

Cena za 30 min.

Bilet na zajęcia gimn. korekcyjnej-wejście jednorazowe

7,00

Cena za 30 min.

Bilet na zajęcia gimn. korekcyjnej-wejście jednorazowe

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

4,90

 

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE NA SALI

GRUPA MAX. 12 OSÓB

1 wejście- 50 min.

Karnet na zajęcia rehabilitacji (10 wejść)

65,00

1 wejście- 50 min.

Karnet na zajęcia rehabilitacji (10 wejść)

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

45,50

Cena za 50 min.

Bilet na zajęcia rehabilitacji -wejście jednorazowe

9,00

Cena za 50 min.

Bilet na zajęcia rehabilitacji-wejście jednorazowe

„Siemianowicka Karta Rodzinna 3 i więcej”

„Siemianowicka Karta Seniora 60+”

6,30

 

SAUNA

Cena za 30 min.

Bilet na saunę – z sauny mogą korzystać max. 3 osoby

20,00

Cena za 60 min

Bilet na saunę  – z sauny mogą korzystać max. 3 osoby

30,00

 

REZERWACJA SALKI  FITNESS

PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA

Cena za 30 min.

Najem sali gimnastycznej

18,00

Cena za 60 min.

Najem sali gimnastycznej

30,00

Cena za 30 min.

Najem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe: szkoły oraz kluby sportowe z Siemianowic Śląskich

6,00

Cena za 60 min.

Najem sali gimnastycznej na zajęcia sportowe: szkoły oraz kluby sportowe z Siemianowic Śląskich

10,00

 

CENNIK POWIERZCHNI REKLAMOWYCH

Cena za 1 m²/m-c

Hala basenu

80,00

Cena za 1 m²/m-c

Hala basenu-szkoły z miasta Siemianowic Śląskich

7,00

Cena za 1 m²/m-c

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK”

30,00

Cena za 1 m²/m-c

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” – szkoły z miasta Siemianowic Śląskich

5,00

 

AUTOMATY

Cena za 1 m-c

Najem powierzchni sprzedające słodycze, ciepłe i zimne napoje

150,00

  1. Dzieci do lat 3 – wstęp wolny
  2. Bilet ulgowy– do korzystania z biletu ulgowego uprawnione są dzieci w wieku od 4 do 7 roku życia.
  3. Bilet ulgowy – do korzystania z biletu ulgowego uprawnieni są: młodzież szkolna, studenci do 26 lat za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emeryci i renciści (za okazaniem ważnej legitymacji lub odcinka renty,emerytury).
  4. Bilet ulgowy – do korzystania z biletu ulgowego uprawnione są osoby niepełnosprawne (za okazaniem ważnej legitymacji lub orzeczenia o niepełnosprawności) oraz opiekun.
  5. Nieodpłatnie z basenu mogą korzystać uczniowie klas II szkół podstawowych w ramach prowadzonych przez nauczycieli lub instruktorów lekcji wychowania fizycznego- 1 godz. tygodniowo dla poszczególnych oddziałów siemianowickich szkół podstawowych.
  6. Ulgowy bilet indywidualny dla dzieci i młodzieży uczącej się w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich, obowiązuje zgodnie z kalendarzem MEN dla województwa śląskiego:  cena za 45 min. 2,00zł od poniedziałku do niedzieli w godzinach udostępnienia basenu na Pływalni Miejskiej.
  7. Ulgowy bilet grupowy dla dzieci i młodzieży uczącej się w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich, obowiązuje zgodnie z kalendarzem MEN dla województwa śląskiego: cena za 45 min. 3,00zł od poniedziałku do niedzieli w godzinach udostępnienia basenu na Pływalni Miejskiej (przez grupę zorganizowaną rozumie się grupę min. 10 osobową wraz z opiekunem, który ma wstęp wolny, max. liczba uczestników grupy nie może przekraczać 25 osób).

 

Pływalnia Miejska Siemianowice Śląskie