previous arrow
next arrow
Slider
COVID 19

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PŁYWALNI MIEJSKIEJ PODCZAS TRWAJĄCEJ PANDEMII WYWOŁANEJ PRZEZ SARS-CoV-2

 1. Konieczność przestrzegania zasady zachowywania dystansu społecznego – 1,5 m dotyczy całego obiektu tzn. niecka basenowa, szatnia, przebieralnia, toalety, natryski, siłownia, salka fitness.Zaleca się unikanie nadmiernego zagęszczenia osób w obiekcie.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu na obiekt.
 3. Obowiązek noszenie maseczki do momentu pozostawienia jej wraz z ubraniem w szatni. Po kąpieli ponownie założona w pomieszczeniu przebieralni.
 4. Ograniczona ilość osób korzystających z obiektu:
  – basen: 30 osób/45min – wejście tylko o ściśle określonych godzinach,
  – zajęcia grupowe z instruktorem na basenie: 25 osób, (areobik w wodzie, rehabilitacja, gimnastyka dla seniora),
  – siłownia: 6 osoby – wejście tylko o ściśle określonych godzinach,
  – salka fitness: 8 osób – wejście tylko o ściśle określonych godzinach
 5. Preferowana płatność bezgotówkowa
 6. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 7. Z basenu nie wolno korzystać osobom,
  a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  b) z chorobami skóry,układu wydalania
  c) uczulonym na środki odkażające  ,
  d) osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji,także infekcji dróg
 8. Z basenu wolno korzystać jedynie w stroju kąpielowym i czepku
 9. Zabrania się używania do kąpieli spodenek gimnastycznych i plażowych, które były używane jako odzież codziennego użytku.
 10. W sterfie czystej „bez butów” obowiązują klapki.
 11. Obowiązuje umycie ciała pod natryskiem i dezynfekcja stóp przed wejściem do hali basenowej. Obowiązek ponownego umycia całego ciała i dezynfekcji nóg w przypadku wyjścia z basenu w celu skorzystania z toalety.
 12. Wejście i wyjście z niecki basenu tylko w wyznaczonych miejscach
 13. Zakaz używania suszarek na terenie Pływalni.
 14. Należy stosować się do zaleceń pracowników Pływalni,którzy będą dbać o przestrzeganie wdrożonych procedu

SIŁOWNIA

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na siłownię
 2. Ograniczona ilość osób korzystających z siłowni: 6 osób
 3. Wejścia na siłownię o ściśle określonych godzinach
 4. Na sali ćwiczeń należy przestrzegać zasad zachowywania dystansu społecznego – 1,5 m
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po zmianie stanowiska ćwiczeń
 6. Należy stosować się do zaleceń pracowników Pływalni,którzy będą dbać o przestrzeganie wdrożonych procedur.

SALKA FITNESS

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na salkę fitness
 2. Ograniczona ilość osób korzystających z salki fitness: 8 osób + instruktor
 3. Wejścia na salkę fitness tylko o ściśle określonych godzinach
 4. Na sali ćwiczeń należy przestrzegać zasad zachowywania dystansu społecznego – 1,5 m,
 5. Ćwiczący korzysta z własnej maty.
 6. Należy stosować się do zaleceń pracowników Pływalni,którzy będą dbać o przestrzeganie wdrożonych procedur.

Pobierz w pdf

Skip to content