COVID 19

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PŁYWALNI MIEJSKIEJ PODCZAS TRWAJĄCEJ PANDEMII WYWOŁANEJ PRZEZ SARS-CoV-2

1. Konieczność przestrzegania zasady zachowywania dystansu społecznego – 2 m dotyczy całego obiektu tzn. niecka basenowa, szatnia, przebieralnia, toalety, natryski, siłownia, salka fitness. Zaleca się unikanie nadmiernego zagęszczenia osób w obiekcie.
2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu na obiekt.
3. Obowiązek noszenie maseczki do momentu pozostawienia jej wraz z ubraniem w szatni. Po kąpieli ponownie założona w pomieszczeniu przebieralni.
4. Ograniczona ilość osób korzystających z obiektu:

 • basen: 12 osób/45min – wejście tylko o ściśle określonych godzinach,
 • zajęcia grupowe z instruktorem na basenie: 15 osób (areobik w wodzie, rehabilitacja, gimnastyka dla seniora),
 • siłownia: 3 osoby – wejście tylko o ściśle określonych godzinach,
 • salka fitness: 6 osób – wejście tylko o ściśle określonych godzinach

5. Preferowana płatność bezgotówkowa.
6. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
7. Z basenu nie wolno korzystać osobom:

a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b) z chorobami skóry,układu wydalania,
c) uczulonym na środki odkażające,
d) osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji,także infekcji dróg

8. Z basenu wolno korzystać jedynie w stroju kąpielowym i czepku.
9. Zabrania się używania do kąpieli spodenek gimnastycznych i plażowych, które były używane jako odzież codziennego użytku.
10. W strefie czystej „bez butów” obowiązują klapki.
11. Obowiązuje umycie ciała pod natryskiem i dezynfekcja stóp przed wejściem do hali basenowej. Obowiązek ponownego umycia całego ciała i dezynfekcji nóg w przypadku wyjścia z basenu w celu skorzystania z toalety.
12. Wejście i wyjście z niecki basenu tylko w wyznaczonych miejscach.
13. Zakaz używania suszarek na terenie Pływalni.
14.Należy stosować się do zaleceń pracowników Pływalni,którzy będą dbać o przestrzeganie wdrożonych procedur.

SIŁOWNIA

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na siłownię.
 2. Ograniczona ilość osób korzystających z siłowni: 3 osoby.
 3. Wejścia na siłownię o ściśle określonych godzinach.
 4. Na sali ćwiczeń należy przestrzegać zasad zachowywania dystansu społecznego – 2 m.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po zmianie stanowiska ćwiczeń.
 6. Zakaz korzystania z pryszniców.
 7. Należy stosować się do zaleceń pracowników Pływalni,którzy będą dbać o przestrzeganie wdrożonych procedur.

SALKA FITNESS

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem na salkę fitness.
 2. Ograniczona ilość osób korzystających z salki fitness: 6 osób + instruktor.
 3. Wejścia na salkę fitness tylko o ściśle określonych godzinach.
 4. Na sali ćwiczeń należy przestrzegać zasad zachowywania dystansu społecznego – 2 m.
 5. Ćwiczący korzysta z własnej maty.
 6. Należy stosować się do zaleceń pracowników Pływalni,którzy będą dbać o przestrzeganie wdrożonych procedur.

Pobierz w pdf