Gimnastyka korekcyjna na sali

WTORKI

GODZ. 16.00 , GODZ. 16.30

CZWARTKI

GODZ. 16.00 , GODZ. 16.30

UWAGA: W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 8 osób .