Rehabilitacja i rekreacja na sali

WTORKI I CZWARTKI GODZ. 17.15

UWAGA: W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 8 osób .