previous arrow
next arrow
Slider
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PŁYWALNI MIEJSKIEJ PODCZAS TRWAJĄCEJ PANDEMII WYWOŁANEJ PRZEZ SARS-CoV-2
 1. Konieczność przestrzegania zasady zachowywania dystansu społecznego – 1,5 m dotyczy całego obiektu tzn. niecka basenowa, szatnia, przebieralnia, toalety, natryski. Zaleca się unikanie nadmiernego zagęszczenia osób na obiekcie.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu na obiekt.
 3. Obowiązek noszenie maseczki do momentu pozostawienia jej wraz z ubraniem w szatni. Po kąpieli ponownie założona w pomieszczeniu przebieralni.
 4. Ograniczona ilość osób korzystających z obiektu:
 • basen: 30 osób/45min – wejście tylko o ściśle określonych godzinach
 • zajęcia grupowe z instruktorem na basenie: 30 osób (aerobik w wodzie, rehabilitacja, gimnastyka dla seniora)
 1. Preferowana płatność bezgotówkowa
 2. Ograniczenie pobytu na obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 3. Z basenu nie wolno korzystać osobom:
 4. a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
 5. b) z chorobami skóry,układu wydalania          c) uczulonym na środki odkażające  
 6. d) osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji,także infekcji dróg
 7. Z basenu wolno korzystać jedynie w stroju kąpielowym i czepku
 8. Zabrania się używania do kąpieli spodenek gimnastycznych i plażowych, które były używane jako odzież codziennego użytku.
 9. W strefie czystej „bez butów” obowiązują czyste klapki.
 10. Obowiązuje umycie ciała pod natryskiem i dezynfekcja stóp przed wejściem do hali basenowej. Obowiązek ponownego umycia całego ciała i dezynfekcji nóg w przypadku wyjścia z basenu w celu skorzystania z toalety.
 11. Wejście i wyjście z niecki basenu tylko w wyznaczonych miejscach
 12. Korzystanie z suszarek zgodnie z podaną instrukcją.
 13. Zakaz używania suszarek prywatnych.
 14. Należy stosować się do zaleceń pracowników Pływalni, którzy będą dbać o przestrzeganie wdrożonych procedur.

 

Skip to content