Kontakt

Pływalnia Miejska

ul. Jana Śniadeckiego 11

41-100 Siemianowice Śląskie  

tel./fax (032) 228 04 15

e-mail: biuro@pm-siemianowice.pl  

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
e-mail: iodo@pm-siemianowice.pl

Korespondencja papierowa:

adres: Pływalnia Miejska ul. Jana Śniadeckiego 11, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

Pływalnia Miejska Siemianowice Śląskie